References

 Visser en Smit Hanab   Veendam
 Visser en Smit Hanab   Papendrecht
 Romein  Duitsland
 Reef – Strukton  COA Sneek, Balk en Bergum
 Trigion   Rotterdam
 ABD autobedrijven  Drachten 
 Hak Leidingbouw  Amsterdam
 Wierda Trucks  Heerenveen- Drachten
 Van der Meulen ijzerhandel  Leeuwarden
 Zonnepark Garijp   Garijp
 Haarsma Infra  Tjerkwerd
 Jatra Transport   Drachten
 Ardo poetsbedrijf   Drachten
 Drillquest Engineering  Hunenberg ( CH)
 Verno    Drachten – Sneek